Base Server – Lenovo ThinkSystem ST250 Tower with 8GB RAM, Open Bay

Lenovo Part No 7Y45S01U00